دکتر قاسم علی زاده

  • تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر - خ. لطفی - نبش تقاطع اول - پ. 45 - ط. اول - ک.پ : 1589767817
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی