کارخانه سیمان فارس

  • مدیر - نیک فرد
  • فارس - شیراز - جاده بوشهر - کیلومتر 10 - بلوار امیرکبیر
ارزیابی