تهران - ش. 7

  • مدیر - احمد میرزنده دل
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - تقاطع خیابان میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 132 - ساختمان 110 - ط. اول - واحد 10 - ک.پ : 1568643633
ارزیابی