اداره کل زندان های استان تهران

  • تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - کوی فراز - اداره کل زندان های استان تهران - ط. سوم - ک.پ : 1983846176
  • ،