سلفچگان

  • شرکت تولیدی لوله و پوشش - محمد حسینی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نرسیده به میرداماد - ک. عمدی - شماره 4
کارخانه تولیدی لوله و پوشش

ایران - قم - شهرک صنعتی
ارزیابی