شرکت پاک تلیسه (202)

  • مدیر - عبدالرزاق علی مردانی
  • تهران - منطقه 3 - شیخ بهایی شمالی - نبش خیابان صائب تبریزی - برج صبا - ط. سیزدهم - واحد 134 - ک.پ : 1991743356