حسین بیک محمدنژاد

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. سنایی - ک. سوم - پ. 1 - ط. دوم - ک.پ : 1585635833
  • ،
کلمات کلیدی :

دادگستری

|

کارشناس

ارزیابی
تقدیر از خوبی = نابودی بدی م : تقدیر از خوبی = نابودی بدی
آگاه - پرکار - خوش قول - محترم - منصف - مدیر تجربه اینجانب از یک برخورد با ایشان
تقدیر از خوبی = نابودی بدی م : تقدیر از خوبی = نابودی بدی
آگاه - پرکار - خوش قول - محترم - منصف - مدیر تجربه اینجانب از یک برخورد با ایشان