شرکت فرو و فولاد (پولدی)

  • مدیر - محسن سجاد
  • تهران - منطقه 9 - مهرآباد جنوبی - خ. یخچال - پ. 176 - ک.پ : 1386633613