دکتر سیدعلی احمدی ابهری

  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. هویزه غربی - پ. 135 - واحد 9 - ک.پ : 1533756918
مستقردر :

بیمارستان روزبه - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان میمنت - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی