بیمارستان محک (حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)

  • مدیر - آراسب احمدیان
  • تهران - منطقه 1 - بزرگراه ارتش - بلوار اوشان - مجتمع بیمارستانی محک - ک.پ : 1956993461
  • ، ، ،