شرکت سرو تجهیز سکو

  • مدیر - محمدی
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - روبروی پاکستان - ک. نیریزی - ک. جنتی (13) - پ. 40 - ط. همکف - واحد 4
  • ، ، ،