دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه

  • تهران - منطقه 4 - پاسداران - نبش بوستان سوم - مجتمع سیمرغ - ط. سوم - واحد 9
  • ،
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی