سینما دکتر علی شریعتی

  • مدیر - علی خرازی
  • تهران - منطقه 16 - رجایی - سه راه نان ماشینی - خ. شریعتی - مجتمع آموزشی شریعتی - ک.پ : 1816743161
ارزیابی