بیمارستان امام خمینی - پایگاه اطلاع رسانی

  • مدیر - رضا رییسی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی
کلمات کلیدی :

اطلاع رسانی

|

پژوهش

|

تحقیقات

مستقرها :

دکتر صدیقه برنا - متخصص زنان و زایمان
ارزیابی