ایستگاه مرکزی - آزادی

  • تهران - منطقه 10 - آزادی - خ. میمنت
  • ،