مجتمع صنعتی رفسنجان

تحقیق، نوآوری، تغییر
  • واحد فروش - مجتمع صنعتی رفسنجان
  • کرمان - رفسنجان - جاده رفسنجان کرمان - کیلومتر 10 - شهرک مجتمع صنعتی رفسنجان
  • ،
  • ،

مجتمع صنعتی رفسنجان در یک نگاهتولید کننده انواع کابل های مخابراتی فیبر نوری
تولید کننده انواع کابل های فیبر نوری صنعت FTTX
تولید کننده انواع کابل های مخابراتی مسی
تولید کننده انواع کابل های شبکه
تولید کننده انواع کابل های خودنگهدار برق
اجرای پروژه های FTTX
ارزیابی