شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID)

  • مدیر - محمدرضا ایمانی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بلوار صبا - پ. 20 - ساختمان صبا - ک.پ : 1917763613
ارزیابی