نور دانش

  • مدیر - محمد نیاکان
  • تهران - منطقه 22 - بلوار دهکده المپیک - م. المپیک - خ. 27 - پ. 15 - ک.پ : 1485885463
  • ، ،

نور دانش در یک نگاهانجام کلیه آزمایشات کروماتوگرافی، PCR، الکتروفورز، بیوشیمی تخصصی، هورمون شناسی تخصصی، آزمایشهای پیش از ازدواج و ناباروری، پارازیتولوژی تخصصی، قارچ شناسی پزشکی، میکروب شناسی تخصصی، ایمونولوژی، تومورمارکرمها، ویتامین ها در کمترین زمان ممکن
ارزیابی