منطقه 14 پستی - کد 11089

  • مدیر - سیدابراهیم مرتضوی نژاد
  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. جویبار - نبش خیابان طباطبایی یکم - پ. 34 - ک.پ : 1415794815