انجمن مهندسین متالوژی ایران

  • مدیر - حجازی
  • تهران - منطقه 2 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از بزرگراه جلال ال احمد - پردیس دانشکده های تهران - ک.پ : 1447713393
  • ،