ایستگاه 20 حریق

  • تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج - استادیوم ورزشی آزادی
  • ،