شرکت صنعت درمان

  • مدیر - ناصر غفاری
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی - ک. دهم - پ. 24 - واحد 1 - ک.پ : 1564855313