دکتر رضا ارشادی

  • تهران - منطقه 4 - بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - ک.پ : 1661649861

دکتر رضا ارشادی در یک نگاهفوق تخصص جراحی توراکس (قفسه سینه)-بیمارستان امام خمینی تهران-کلینیک جراحی توراکس
ارزیابی