کارخانه قندی شاد

  • مدیر - هاشم شفیق
  • شهریار - جاده کهن قاسم قندی شاد - به طرف اکبرآباد - روبروی تاسیسات جان سپار
کلمات کلیدی :

قارچ

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.