سامنتال

  • مدیر - یداله سامنی
  • دماوند - رودهن - جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - دوربرگردان دوم - بعد از پل عابر پیاده امرسان - ک. چهارم تختی - پ. 7
  • ،
کارخانه

ایران - تهران - دماوند - رودهن - جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - خ. تختی 4 - پ. 7
ارزیابی