ساوالان

  • مدیر - پرویز بدرخانی
  • آذربایجان غربی - خوی - جاده سلماس - کیلومتر 2 - روبروی پادگان نظامی
کلمات کلیدی :

آرد

ارزیابی