دکتر عزیزاله عباسی دزفولی

  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. الوند - پ. 23 - بیمارستان کسری - ک.پ : 1514945311
  • ،
مستقردر :

بیمارستان عرفان - بیمارستان
ارزیابی
نظریه و تشکر sohrab : نظریه و تشکر
با نام خدا <br/>من تحت عمل spantanous pnumothorax VATS توسط اقای دکتر عباسی قرار گر فتم و بینهایت از کار ایشان راضی میباشم.<br/>و ایشان را 100% توصیه مینمایم.