جستجو:
نزدیک:

دکتر هلن صادقی

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان 2000 - ط. ششم - ک.پ : 1516746917
کلمات کلیدی :

پزشک

|

تخصص

|

زایمان

|

زنان

|

متخصص

مستقردر :

بیمارستان لاله - بیمارستان
ارزیابی