شرکت صنایع خاک چینی ایران (کائولن)

  • مدیر - محمدجواد احمدی
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - ک. رحیمی - پ. 2
  • ،