آزاد تهران مرکز - دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

  • تهران - منطقه 13 - دماوند - جنب بیمارستان بوعلی - مجتمع دانشگاهی ولی عصر - ساختمان شماره 2 - ک.پ : 1711734353
  • ، ،