شرکت پرنیان کنترل تجهیز

  • مدیر - خاقانی آذر
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - بالاتر از خرمشهر (آپادانا) - پ. 19 - ک.پ : 1533764511
  • ،