شرکت پرنیان کنترل تجهیز

  • مدیر - داریوش خاقانی آذر
  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - خ. صابونچی (مهناز) - خ. دهم - پ. 4 - واحد 7 - ک.پ : 1533764511
  • ،