شرکت امید سامه

  • مدیر - خدامه
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بین جهان کودک و میرداماد - جنب پارک خشایار - مجتمع کوشیار - واحد 15 و 16
ارزیابی