صنایع ماشین سازی متین

  • مدیر - امیرعباس تدین خواه
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - پایین تر از چهارراه لشگر - روبروی بیمارستان روزبه - پ. 685 - ک.پ : 1334693581