مسجد خاتم

  • مدیر - علی اصغر خدامی
  • تهران - منطقه 7 - اجاره دار (خواجه نظام الملک) - مسجد خاتم - ک.پ : 1639984774