تخت جمشید

  • تهران - منطقه 15 - جاده خاوران - قیام دشت
مسئول سفارش - صادقی

ایران - تهران
)
ارزیابی