مروارید خلیج

  • مدیر - فائز آقایی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار کویتی ها - پاساژ گیویان - ط. دوم - پ. 17 و 15 - ک.پ : 1161637119
  • ،