پلاستیک سازی امید (جلد پلاستیکی و تلقی)

  • مدیر - محمد قربانی
  • تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به میدان استقلال (مخبرالدوله) - طبقه زیرزمین سینما اروپا - پ. 11 - ک.پ : 1143915963