پرشین بویلر (گروه صنعتی مشفقی)

  • مدیر - مهدی مشفقی
  • تهران - منطقه 7 - طالقانی - خ. ملک الشعرا بهار - ساختمان ایران بک - ط. زیرین - واحد 8 - ک.پ : 1571715633
  • ،
  • ،

پرشین بویلر (گروه صنعتی مشفقی) در یک نگاه-تولید دیگهای بخار خوابیده از ظرفیت 500الی 10000کیلوگرم بخار در سرعت
-تولید دیگهای بخار ایستاده از ظرفیت 60الی 450کیلوگرم بخار در ساعت
-تولید دیگهای آب داغ از ظرفیت 300000الی 5000000کیلوکالری در ساعت
-تولید روغن داغ از ظرفیت 300000الی 3000000کیلوکالری در ساعت تا دمای 300
-سوپر هیت از ظرفیت 1000کیلوگرم الی 10000کیلوگرم در ساعت تا دمای 420
کارخانه

ایران - تهران - منطقه 19 - بزرگراه آزادگان - شهرک مرتضی گرد - خ. نرگس - ک. کاظمی - پ. 19
ارزیابی