جعفری

  • مدیر - هاشم جعفری
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - خ. ابراهیم آباد - سرای الغدیر - جنب مکانیکی 2000 - ک.پ : 1377644913
کلمات کلیدی :

آهن

|

ساختمانی

|

صنعتی

|

فروش آهن

ارزیابی