پردیس

  • مدیر - صادقی
  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - خ. صبای شمالی - مرکز کامپیوتر صبا - واحد 1 - ک.پ : 1416913313