تک تاز فیلتر

  • مدیر - اسماعیل تقی زاده
  • تهران - منطقه 11 - قزوین - روبروی دخانیات - پ. 618 و 620 - ک.پ : 13378
  • ،