جایگاه 172

  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بلوار خلیج فارس
ارزیابی