بانک ملی - شعبه مجیدیه - کد 149

  • تهران - منطقه 8 - استادحسن بنا (مجیدیه) جنوبی - نرسیده به بزرگراه رسالت - ک.پ : 1633673314
  • ،