آفتاب - سازمان ملی جوانان

  • اصفهان - اصفهان - شمس آبادی - چهارراه عباس آباد - به طرف چهارباغ - پ. 66
  • ،