کارخانه پلیکان ایران

  • البرز - کرج - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 32 - گرمدره - نرسیده به پل مترو - روبروی پمپ بنزین البرز