شرکت سام فر

  • مدیر - سعید رییس سمیعی
  • تهران - منطقه 6 - م. آرژانتین - خ. زاگرس - خ. 35 - ساختمان پرهام - ط. سوم - واحد 8 و 7 - ک.پ : 1516696318
  • ،
ارزیابی