ثامن الائمه - شعبه مسعودیه - کد 152

  • تهران - منطقه 15 - شهرک مسعودیه - خ.ابومسلم خراسانی
  • ،