جایگاه 146 - تهران کرج

  • تهران - منطقه 22 - بزرگراه تهران کرج - کیلومتر 17 جاده شمال
ارزیابی