ستاد مشترک ارتش جمهوری ایران

  • تهران - منطقه 7 - شریعتی - چهارراه قدوسی - ک.پ : 16316
  • ،
کلمات کلیدی :

پادگان

|

نظامی

ارزیابی
اينجانب نظامي ميباشم وارتش را مثل تيمسار دادبين دوست دارم  MMM : اينجانب نظامي ميباشم وارتش را مثل تيمسار دادبين دوست دارم
ارتش ما از لحاظ اطلاعات علمي و فر هنگي و فنا وري قوي ترين ارتش در جهان بشمار مي رود چطوري در 8 سال دفع مقدس همه به رهبري امام خميتي ره عالي استادگي و ايثار به دنيا منتقل كردند افرين.. بر ارتش و سپاه و بسيج معا دلات دنيا را بهم زدند و جمهو ري .اسلامي را مستقر كردند ستاد مشترك هما هنگي كننده تمام نيرو در .منطقه عملياتها بوده است . واينجانب در اثر تلاش علمي مقالاتم در دانشگاه قاهره مصر درسال90 اول شد
اينجانب نظامي ميباشم وارتش را مثل تيمسار دادبين دوست دارم  MMM : اينجانب نظامي ميباشم وارتش را مثل تيمسار دادبين دوست دارم
دومين ارزيابي .. ستاد مشترك هماهنگي كننده تمام نيرو هاي شركت .در جنگ 8ساله داشته وخيلي خوب انجام وظيفه كرده است .... .احتراما اينجانب سروان بازنشسته نزاجا ميباشم لذا تلاشهاي علمي .و فرهنگي خود به رياست ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران منعكس ميگردد .. من نظامي .. شاعر اهليبيت امام علي مباشم .و نويسنده و در سال 90 مقالاتم در دانشگاه قا هره مصر اول شده است جهت اطلاع وهر گونه اقدام تقديم ميگر دد التماس دعا اذربايجانشرقي